Những thước phim trải nghiệm

Let’s try in Japan

Chuyên mục này sẽ giới thiệu những hoạt động trải nghiệm thực tế về cuộc sống đặc trưng và ẩm thực phong phú tại Nhật, chắc chắn sẽ rất có ích cho việc chuẩn bị cho hành trình du lịch Nhật Bản của bạn.