Điểm nhấn

Chuyên mục đặc biệt về các MV giới thiệu văn hoá truyền thống và điểm tham quan nổi tiếng của Nhật do những nhân vật nổi tiếng Việt Nam thực hiện & các thước phim về trải nghiệm văn hoá độc đáo Nhật Bản.