Mùa đông

Mùa đông - Du lịch bốn mùa

Ngoại trừ vùng cực Bắc Nhật Bản thì những nơi khác vào mùa đông vẫn có nắng nhẹ và trời trong xanh, và rất hiếm khi thời tiết trở nên khắc nghiệt.
Ngược lại, có rất nhiều lễ hội về đá hoặc tuyết được tổ chức ở khu vực phía Bắc. Vì vậy cũng có rất nhiều du khách đến đây để được nhìn thấy những tác phẩm điêu khắc nghệ thuật làm từ đá và tuyết.