Mùa xuân

Mùa xuân - Du lịch bốn mùa

Từ lúc những đóa hoa mơ đầu tiên hé nở cho đến lúc những cánh hoa sakura cuối cùng ở phía bắc rơi rụng thì mùa xuân đối với tất cả người dân Nhật Bản cũng như đối với thiên nhiên là một mùa đáng chúc tụng, mùa của sự sinh sôi nảy nở trong năm.