Thư mời các trường Đại học tham gia cuộc thi Viết “Nhật Bản tôi yêu” bắt đầu từ ngày 05/07/2021

Cơ Quan Xúc Tiến Du Lịch Nhật Bản (JNTO) tại Việt Nam tổ chức cuộc thi Viết “Nhật Bản tôi yêu” từ ngày 05/07/2021 – 06/09/2021 để các bạn chia sẻ những kỷ niệm về chuyến đi đáng nhớ hoặc những kế hoạch du lịch Nhật Bản trong tương lai của mình. Nhân dịp này, văn phòng JNTO mong muốn được hợp tác với Quý trường/khoa nhằm tăng số lượng người tham gia cuộc thi. Và để cảm ơn, JNTO xin gửi tặng quà cho các sinh viên của Quý trường/khoa đã tham gia cuộc thi. Chi tiết về chương trình xin tham khảo nội dung trong tài liệu đính kèm.

Thư mời tham gia hợp tácCuộc thi Viết “Nhật Bản tôi yêu”JNTO主催のストーリーコンテストへのご参加について大学へのご案内Mẫu đơn đăng ký tham gia hợp tácCuộc thi Viết “Nhật Bản tôi yêu”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *