Chubu

Chubu - Điểm đến

Chubu nằm ở vị trí gần như là giữa Nhật Bản. Ở mỗi vùng tại đây sẽ có những đặc trưng riêng như vành đai Thái Bình Dương có nền công nghiệp sản xuất hiện đại hóa phát triển vượt bậc hay dãy núi Nhật Bản vẫn lưu giữ nếp sống truyền thống ngày xưa.