Văn hoá

Nhật Bản là nước có nền văn hoá độc đáo đặc trưng kết hợp giữa lịch sử lâu đời và công nghệ tiên tiến. Từ vô số công trình kiến trúc và nghệ thuật mang tính lịch sử được cả thế giới công nhận, công nghệ kĩ thuật bậc nhất cho đến văn hoá ứng xử lịch sự và thân thiện, tất cả đã tạo nên một nền văn hoá quý giá đáng tự hào của xứ sở này.

Sorry, no pages was found