TẠI CỬA HÀNG VÀ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

Câu hỏi & câu trả lời
khi đi mua sắm

 •  

  Đây là hàng của Nhật phải không?

  これは日本製ですか。

   
 •  

  Có thể sử dụng với nguồn điện 220V không?

  220V の電源で使えますか。

   
 •  

  Bạn có cái nào lớn hơn không?

  もっと大きいサイズはありますか。

   
 •  

  Bạn có cái nào nhỏ hơn không?

  もっと小さいサイズはありますか。

   
 •  

  Bạn có màu nào khác không?

  他の色はありますか。

   
 •  

  Bạn có kiểu nào khác không?

  他のデザインはありますか。

   
 •  

  Tôi có thể đổi lại được không?

  交換してもらえますか。

   
 •  

  Cái này có thể bảo hành quốc tế được không?

  これは国際保証の対象商品ですか。

   
 •  

  Tôi có thể mặc thử nó không?

  これを試着できますか。

   
 •  

  Có sách hướng dẫn bằng tiếng Anh không?

  英語の説明書はありますか。

   
 •  

  Tôi có thể mở hộp ra xem được không?

  箱をあけてもいいですか。

   
 •  

  Thanh toán bằng tiền USD được không?

  USD で払えますか。

   
 •  

  Có thể gửi cái này đi nước ngoài giúp tôi được không?

  これを海外に送ってもらえますか。

   
 •  

  Có thể gói quà giúp tôi được không?

  ギフト用にラッピングしてもらえますか。

   
 •  

  Có thể đóng gói giúp tôi được không?

  箱に梱包してもらえますか。

   
 •  

  Cái này tôi có thể mua miễn thuế không?

  これは免税で買えますか。

   
 •  

  Cái này có đem lên máy bay được không?

  これは飛行機に持ち込めますか。

   
 •  

  Tôi có thể sử dụng cái này ở nước ngoài được không?

  これは海外でも使えますか。

   
 •  

  Xin giảm giá cho tôi.

  安くしてもらえますか。