TẠI NHÀ HÀNG

Câu hỏi & câu trả lời
tại nhà hàng

 •  

  Có chỗ ngồi dành cho người không hút thuốc không?

  禁煙席はありますか。

   
 •  

  Có thực đơn bằng tiếng Anh không?

  英語のメニューはありますか。

   
 •  

  Xin cho tôi món giống vậy.

  同じものをください。

   
 •  

  Có thể không cho hành vào món ăn được không?

  ネギを抜いてほしいのですが。

   
 •  

  Có thể không cho ớt vào món ăn được không?

  トウガラシを抜いてほしいのですが。

   
 •  

  Có thể không cho wasabi vào món ăn được không?

  ワサビを抜いてほしいのですが。

   
 •  

  Bạn có thực đơn chay không?

  ベジタリアンのメニューはありますか。

   
 •  

  Có thể chỉ tôi cách ăn món này không?

  食べ方を教えてもらえますか。

   
 •  

  Xin cho ớt.

  トウガラシをください。

   
 •  

  Xin cho tiêu.

  こしょうをください。

   
 •  

  Xin cho chanh.

  レモンをください。

   
 •  

  Xin cho dấm.

  お酢をください。

   
 •  

  Xin cho xì dầu/nước tương.

  醤油をください。

   
 •  

  Xin cho nước nóng.

  お湯をください。

   
 •  

  Xin cho nước lạnh.

  冷たい水をください。

   
 •  

  Xin cho trà lạnh.

  冷たいお茶をください。

   
 •  

  Xin cho khăn ướt.

  おしぼりをください。

   
 •  

  Xin cho tăm.

  爪楊枝をください。

   
 •  

  Nhà vệ sinh ở đâu?

  トイレはどこにありますか。